+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

OSNOVE KORIŠTENJA RAČUNARA

Home | OSNOVE KORIŠTENJA RAČUNARA

Ovaj modul definiše vještine i koncepte koji se odnose na upotrebu i korištenje uređaja, pravljenje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnost podataka.

Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:

 • Razumije osnovne koncepte IKT (Informaciono-komunikacione tehnologije), računare, uređaje i softvere.
 • Uključi i isključi računar.
 • Radi efikasno na radnoj površini računara (desktop) koristeći ikone i prozore.
 • Prilagodi glavna podešavanja operativnog sistema i koristi ugrađenu pomoć.
 • Kreira i odštampa dokument.
 • Poznaje osnovne koncepte organizacije fajlova kao i da efikasno organizuje fajlove i foldere.
 • Razumije osnovne koncepte skladištenja podataka i kako da koristi programe za pakovanje (compress) i raspakivanje (extract) velikih fajlova.
 • Razumije koncepte mreže i opcije povezivanja.
 • Razumije značaj zaštite podataka i uređaja od zlonamjernih programa (malware) i značaj pravljenja kopije podataka (backup).
 • Razumije ekološke (greenIT) i zdravstvene aspekte korištenja IKT.

Koje su prednosti ovog modula?

 • Pokrivene su osnovne vještine i koncepti koji se odnose na IKT (Informaciono-komunikacione tehnologije), računare, uređaje i softvere
 • Potvrda praktičnog poznavanja rada na računaru
 • Razvijen u saradnji sa korisnicima računara, ekspertima i profesionalcima iz cijelog svjeta.

Pregled nastavnog plana:

KategorijaVještine
Računari i uređaji– IKT
– Hardver
– Softver i licenciranje
– Pokretanje i gašenje računara
Radna površina, ikone, podešavanja– Radna površina i ikone
– Korištenje prozora
– Alatke i podešavanja
Izlazi (Outputs)– Obrada teksta
– Štampanje
Upravljanje fajlovima– Uopšteno o fajlovima i folderima
– Organizovanje fajlova i foldera
– Skladištenje i kompresija
Mreže– Koncepti mreže
– Pristup mreži
Sigurnost– Zaštita podataka i uređaja
– Zlonamjerni programi
– Ekološki (green IT) i zdravstveni aspekti korišćenja IKT
bs_BABosnian