+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

OBRADA TEKSTA (MS WORD)

Home | OBRADA TEKSTA (MS WORD)

Ovaj modul definiše vještine za uspješno obavljanje svakodnevih zadataka koji se odnose na kreiranje, formatiranje i završnu obradu teksta kao što su pisma, CV i drugi dokumenti.

Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:

 • Radi sa dokumentima i čuva ih u različitim formatima
 • Koristi ugrađene opcije kao što je opcija pomoći, da bi poboljšao produktivnost
 • Kreira i uređuje dokumenta za slanje
 • Primeni različite formate u dokumentu, kao i da prepozna opcije formatiranja
 • Unosi tabele, slike i crteže u dokument
 • Pripremi dokument za cirkularno pismo
 • Podešava dokumente i strane
 • Provjeri pravopis
 • Štampa dokument

Koje su prednosti ovog modula?

 • Obuhvata vještine potrebne za obradu teksta
 • Stečene vještine se mogu primjeniti na sve programe za obradu teksta, od vendorskih paketa do besplatnih programa
 • Potvrđuje praksu u efektivnom korištenju programa za obradu teksta
 • Razvijen u saradnji sa korisnicima računara, ekspertima i profesionalcima iz cijelog svjeta.

Pregled nastavnog plana:

KategorijaVještine
Korištenje aplikacije– Rad sa dokumentima
– Povećanje produktivnosti
Kreiranje dokumenata– Unos teksta
– Selekcija i ispravljanje
Formatiranje– Tekst
– Paragraf
– Stilovi
Objekti– Kreiranje tabele
– Formatiranje tabele
– Grafički objekti
Objedinjavanje pošte
(mail merge)
– Podešavanja
– Cirkularna pisma
– Izlazi (Outputs)
– Podešavanja
– Provjera i štampanje
bs_BABosnian