+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

IT SIGURNOST

Home | IT SIGURNOST

Ovaj modul omogućava kandidatima da razumiju glavne principe u sigurnoj upotrebi IKT-a u svakodnevnom životu i da koriste odgovarajuće tehnike i aplikacije za održavanje bezbjedne mrežne veze, bezbjedno koriste internet i na odgovarajući način upravljaju podacima i informacijama.

Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:

•      Razumije osnovne koncepte koji se odnose na važnost sigurnosti informacija i podataka, fizičku bezbjednost, privatnosti i krađu podataka,

•      Zaštiti računar, uređaj ili mrežu od zlonamjernih programa (malware) i neovlaštenog pristupa,

•      Razumije vrste mreža, načine za konekciju uključujući zaštitni zid (firewall),

•      Pretražuje Internet i bezbjedno komunicira,

•      Razumije bezbjednosna pitanja vezana za komunikaciju, uključujući e-mail i instant poruke,•      Pravi kopije podataka i bezbjedno i sigurno vraća (restore) podatke; bezbjedno raspolaže podacima i uređajima.

bs_BABosnian