+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

OSNOVE ONLINE KOMUNIKACIJE

Home | OSNOVE ONLINE KOMUNIKACIJE

U modulu Osnovi interneta su navedeni osnovni koncepti i vještine vezanih za web pretraživače, efektivne pretrage informacija, online komunikacije i e-mail-a.

Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:

  • Razumije pojam web pretraživača i online koncepte bezbjednosti.
  • Koristi web pretraživač i upravlja podešavanjima, obilježivačima i rezultatima pretrage (outputs)
  • Efikasno pronalazi informacije na internetu i procjenjuje sadržaj site-a.
  • Razumije osnovna pitanja autorskih prava i zaštite podataka.
  • Razumije koncepte online zajednica, komunikacije i e-mail-a.
  • Šalje, prima i upravlja e-mail porukama i njihovim podešavanjima.
  • Organizuje i pretražuje e-mail poruke i koristi kalendare.

Koje su prednosti ovog modula?

  • Pokriva ključne vještine potrebne za web pretraživanje i online sigurnost.
  • Potvrđuje praksu u efektivnom korištenju računara
  • Razvijen u saradnji sa korisnicima računara, ekspertima i profesionalcima iz cijelog svjeta.

Pregled nastavnog plana:

KategorijaVještine
Koncepti web pretraživanja– Ključni koncepti
– Sigurnost i bezbjednost
Web pretraživanje– Korištenje web pretraživača
– Alati i podeševanja
– Markeri (bookmarks)
– Rezultati internet pretraživanja
Informacije na internetu– Pretraga
– Kritična procjena
– Autorska prava, zaštita podataka
Koncepti komunikacije– Online zajednice
– Alati za komunikaciju
– Koncept e-mail poruka
Korištenje e-mail-a– Slanje e-mail poruka
– Primanje e-mail poruka
– Alati i podešavanja
– Organizovanje e-mail poruka
bs_BABosnian