+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

KAKO DOBITI AKREDITACIJU ZA ECDL CENTAR?

Home | KAKO DOBITI AKREDITACIJU ZA ECDL CENTAR?

Postoje dvije vrste ovlaštenih ECDL/ICDL centara:

  1. Komercijalni ECDL/ICDL centri,
  2. Interni ECDL/ICDL centri.

Komercijalni ECDL/ICDL centar može otvoriti bilo koje preduzeće, institucija ili udruženje koje je registrovano za djelatnost edukacije i koje ima tehničke i ljudske resurse u skladu sa pravilima ECDL/ICDL standarda. Ova vrsta ECDL/ICDL centra nudi svoje usluge na tržištu pojedincima, ili aplicira na projekte i tendere za informatičku edukaciju.

Interni ECDL/ICDL centar može otvoriti preduzeće ili institucija koja želi da svoje zaposlene edukuje ili da verifikuje njihovo znanje prema ECDL/ICDL standardu. Ovakvi centri se najčešće otvaraju u školama, univerzitetima za potrebe učenika/studenata, u okviru velikih poslovnih sistema ili u državnim institucijama.

Koraci koji prethode dobijanju akreditacije za ECDL/ICDL centar su slijedeći:

  1. Podnošenje zahtijeva sa pratećom dokumentacijom. Ovjeren zahtijev i dokumentacija se šalju poštom ili dostavljaju lično na adresu Asocijacije. Obrazac zahtijeva imate u prilogu ove poruke.
  2. Audit potencijalnog ECDL/ICDL centra od strane osoblja Asocijacije kako bi se utvrdilo da li centar ispunjava tehničke uslove propisane ECDL/ICDL standardom. Auditi radi otvaranja testnog centra plaća se 150,00 KM + PDV,
  3. Odobravanje akreditacije od strane Upravnog odbora Asocijacije.

Akreditacija ECDL/ICDL se po pojednostavljenoj proceduri obnavlja svake 3 godine, a Asocijacija informatičara u BiH zadržava pravo da u bilo kom trenutku trajanja akreditacije obavi nenajavljenu kontrolu rada ECDL/ICDL centra.

Prije apliciranja za akreditaciju, ECDL/ICDL centar mora imati najmanje jednog ECDL/ICDL predavača koji ima položenih 7 standardnih ECDL/ICDL ispita (Osnove računarstva, MS Word, MS EXCEL, Osnove online komunikacije, MS PowerPoint, MS Access). Ove ispite predavač može položiti u bilo kojem ovlaštenom testnom ECDL centru u BiH.

Nakon dobijanja odobrenja za rad, a prije nego što prvi kandidati izađu na polaganje, test centar mora imati najmanje jednog ECDL/ICDL TEST lidera. ECDL/ICDL TEST lider je osoba koja ima položenih 7 ECDL/ICDL ispita i koja je pohađala seminar za test lidere koji organizuje Asocijacija informatičara u BiH, na osnovu čega dobiva ovlaštenja za nadzor ECDL/ICDL testiranja. Centar nakon otvaranja može zahtijevati da se za njegove predavače organizuje seminar za test lidere, ili može angažovati postojeće test lidere iz drugih ECDL centara.

U prilogu dostavljamo paket dokumenata koji se odnose na postupak dobijanja akreditacije.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Podaci za kontakt su:

Mensura Beganović

Asocijacija informatičara u BiH

Ferde Hauptmana 7, 71000 Sarajevo

Tel: +061/15 35 16 ili 060 34 47 774

E-mail: asocijacijaecdl@gmail.com

PRAVILA I PROCEDURE ZA AKREDITACIJU ECDL CENTARA

bs_BABosnian