+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

EDUKACIONI CENTRI – SARAJEVO

Home | EDUKACIONI CENTRI – SARAJEVO
SEKTOR ZA EDUKACIJU VTK BiH

Branislava Đurđeva br. 10, 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 56 62 04
Fax: +387 33 56 62 05
E-mail: mirza.konjo@komorabih.ba
Web: http://www.komorabih.ba
Kontakt osoba: Mirza Konjo

CCED – CENTAR ZA KOMPJUTERSKU EDUKACIJU

Branilaca Sarajeva 20, 71 000 Sarajevo
Tel./fax: +387 33 25 91 46; +387 33 25 91 45
E-mail: amulalic@cced.ba
Web: http://www.cced.ba
Kontakt osoba: Amir Mulalić – direktor

AKADEMIKA

Branilaca Sarajeva 20 (UPI), 71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 260 680
E-mail: info@akademika.ba
Web: http://www.akademika.ba

EKSA d.o.o. Sarajevo – EDUKACIONI I TEST CENTAR

Ferde Hauptmana 7, 71000 Sarajevo
Mob: +387 61 663 630
E-mail: eksaeducation@gmail.com
Web: http://www.eksa.ba

LINK GROUP d.o.o. Sarajevo

Zmaja od Bosne 16, Kubus, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 788 525
E-mail: office.sarajevo@link-group.eu
Web: http://www.link-group.eu
Kontakt osoba: Damir Aladžuz

bs_BABosnian