+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

Djelatnost i programski ciljevi Asocijacije

Home | Djelatnost i programski ciljevi Asocijacije

U ostvarivanju programskih ciljeva Asocijacija će poduzimati slijedeće aktivnosti:

ECDL BiH

 uspostaviti i razvijati mrežu edukacionih i ECDL test centara na području cijele Bosne i Hercegovine

ECDL BiH

 razvijati organizacijske, kadrovske i poslovne sposobnosti osnivača i članova kako bi Asocijacija ispunila uslove za sticanje državne ECDL licence i postala članica i slijedila pravila ECDL Fondacije

ECDL BiH

 kreirati i ažurirati bazu pitanja za ECDL module koji će biti na raspolaganju za testiranje u BiH

ECDL BiH

 kreirati i ažurirati bazu podataka o kandidatima koji se testiraju za ECDL certifikat u BiH

ECDL BiH

 vršiti nadzor i kontrolu rada edukacionih i ECDL test centara

ECDL BiH

 uvoditi evropske i svjetske standarde na području edukacije i verifikacije znanja i vještine korisnika personalnih računara

ECDL BiH

 obezbijediti osnivačima i članicama Asocijacije zajedničke promotivne i marketinške aktivnosti koje se odnose na ECDL certifikat

ECDL BiH

 organizirati izradu i izdavanje stručne informatičke literature

ECDL BiH

 obezbjediti javnost i transparentnost u radu Asocijacije, kako u cjelini, tako i u pojedinim segmentima.

bs_BABosnian