+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

TABELARNO RAČUNANJE (EXCEL)

Home | TABELARNO RAČUNANJE (EXCEL)

Ovaj modul omogućava kandidatima da razumiju koncept tabelarnih računanja i da pokažu sposobnost korištenja aplikacija za tabelarno računanje za izradu preciznih analiza.

Po završetku ovog modula kandidat će biti u mogućnosti da:

 • Radi sa aplikacijama za tabelarno računanje i da ih čuva u različitim formatima file-a
 • Koristi ugrađene opcije, kao što je opcija pomoći, za povećanje produktivnosti
 • Unosi podatke u ćelije
 • Kreira liste
 • Izabere, sortira, kopira i briše podatke
 • Izmjeni redove i kolone u radnim listovima
 • Kopira, briše i mjenja naziv radnog lista
 • Kreira matematičke i logičke formule koristeći standardne funkcije
 • Prepozna greške u formulama
 • Formatira brojeve i tekst sadržan u radnim listovima
 • Izabere, kreira, formatira grafikone
 • Podešava stranice tabelarnih računanja
 • Štampa.

Koje su prednosti ovog modula?

 • Pokriva sve ključne vještine potrebne za korištenje tabelarnih računanja
 • Stečene vještine se mogu primjeniti na sve programe za tabelarno računanje, od vendorskih paketa do besplatnih programa.
 • Potvrđuje praksu o efikasnom korištenju programa za tabelarno računanje
 • Razvijen od strane korisnika računara, eksperata i profesionalaca širom svjeta.

Pregled nastavnog plana:

KategorijaVještine
Korištenje aplikacije– Rad u aplikaciji za tabelarno računanje
– Povećanje produktivnosti
Ćelije– Unos, izbir
– Mijenjanje, sortiranje
– Kopiranje, brisanje
Upravljanje radnim listovima– Redovi i kolone
– Radni listovi
Formule i funkcije– Aritmetičke formule
– Funkcije
Formatiranje– Brojevi/Datumi
– Sadržaj
– Poravnanje, efekti za granice
Grafikoni– Kreiranje
– Modifikovanje
Izlazi (Outputs)– Podešavanje
– Provjera i štampanje
en_GBEnglish