+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

O nama

Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini je nezavisna, neprofitna, nepolitička i nenacionalna institucija čiji je cilj da uvede evropske i svjetske standarde u proces edukacije korisnika personalnih računara u Bosni i Hercegovini.
Asocijacija informatičara u Bosni i Hercegovini osnovana je 12.05.2003. godine i obuhvata članice iz oba entiteta.

Svrha i programski ciljevi Asocijacije
Osnovni ciljevi osnivanja Asocijacije su:

  • da djeluje na uvođenju evropskih i svjetskih ECDL / ICDL standarda u proces edukacije korisnika personalnih računara
  • da uspostavi i razvija mrežu edukacionih i test centara na području Bosne i Hercegovine
  • da se u skladu s ECDL standardima verificira znanja i vještine korisnika personalnih računara kroz sticanje ECDL certifikata

U ostvarivanju svojih ciljeva Asocijacija poduzima različite aktivnosti i angažira se na uspostavljanju saradnje sa svim institucijama i pojedincima koji mogu pozitivno doprinositi ostvarivanju svrhe, ciljeva i djelatnosti Asocijacije.

en_GBEnglish