+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

Kako dobiti ICDL/ECDL diplomu?

Home | Kako dobiti ICDL/ECDL diplomu?

ECDL (European Computer Driving Licence) je međunarodno priznat standard koji verifikuje pokazano znanje o informacionim tehnologijama i korišćenju računara. ECDL diplome Vam otvaraju vrata na svim radnim mjestima gdje se traži znanje rada na računaru, a preporučene su i kao jedan od standarda za prijem u državnu službu širom Bosne i Hercegovine. Baza pitanja za testiranje je jedinstvena za sve test centre u Bosni i Hercergovini ali i u svijetu. Ovakvom standardizacijom je osigurano priznavanje ECDL diploma stečenih u BiH u više od 150 zemalja širom svijeta.

Nakon položena ukupno 4 testa, tri osnovna  modula; Osnove računara (MS Windows),  Obrada teksta (MS Word), i Osnove online komunikacije (Internet i e-mail), te jednog modula po izboru iz grupe standardnih modula, kandidat dobiva ECDL Base diplomu. Nakon položenih testova iz 7 standardnih modula kandidat dobiva ECDL Standard diplomu.

Za sva pitanja uvezi termina obuke, polaganja i cijena obratite se vašem najbližem ovlaštenom ECDL centru.


ECDL Core program edukacije i testiranja se sastoji od sedam modula koji obuhvataju pojedine informatičke oblasti.

MODUL – Osnove računara
Osnovno poznavanje principa rada računara (software, hardware) i rad u Windows okruženju, osnove rada sa folderima i datotekama.

MODUL – Obrada teksta
Osnove rada u programu za obradu teksta (Microsoft Word).

MODUL – Elektronske tabele
Osnove rada u programu za  elektronske tabele (Microsoft Excel).

MODUL – Baze podataka
Osnove  kreiranja  i održavanja baze  podataka (Microsoft Access).

MODUL – Grafika i multimedijalne prezentacije
Osnovne tehnike izrade multimedijalnih prezentacija (Microsoft PowerPoint).

MODUL – Osnove online komunikacije
Osnove rada sa Internet pretraživačem i rad u programu za elektronsku poštu (Microsoft Internet Explorer  i Outlook).


ECDL testovi

Ispiti se polažu isključivo u ovlaštenim test centrima koji su putem Interneta povezani na jedinstveni test server.  Pitanja i odgovori su prevedeni na naš jezik. Ukoliko kandidat smatra da ima dovoljno znanja, može polagati ECDL ispite bez obaveze da prethodno pohađa obuku, ali prije toga mora dobiti svoj jedinstveni ID broj.

Testovi za sve module imaju po 36 pitanja i traju po 45 minuta. Uslov za prolaz svakog modula je 75% tačnih odgovora. Kandidat ima pravo da polaže ispite u roku od 3 godine od trenutka dobijanja jedinstvenog ID broja.


ECDL Diplome

Nakon položena ukupno 4 testa iz tri osnovna  modula; Osnove računara (MS Windows),  Obrada teksta (MS Word), i Osnove online komunikacije (Internet i e-mail), te jednog modula po izboru iz grupe standardnih modula, kandidat dobiva ECDL Base diplomu. Nakon položenih testova iz 7 standardnih modula kandidat dobiva ECDL Standard diplomu.

ECDL diplome u Bosni i Hercegovini isključivo izdaje Asocijacija informatičara u BiH na osnovu testiranja obavljenih u ovlaštenim ECDL centrima.

en_GBEnglish