+387 60 34 47 774

asocijacijaecdl@gmail.com

Olimpijska 20/5, 71000 Sarajevo

Kako postati član Asocijacije?

Home | Kako postati član Asocijacije?

Članovi ECDL Asocijacije mogu biti sva pravna lica, ustanove, agencije koje u svojoj djelatnosti imaju edukaciju iz oblasti informacionih tehnologija.
Za učlanjenje u Asocijaciju možete sve informacije dobiti ako se obratite na brojeve telefona:

ECDL BiH

+387 60 34 47 774,
E-mail: asocijacijaecdl@gmail.com

ECDL BiH

 +387 61 15 3516  (Mensura Beganović, predsjednik UO Asocijacije),
E-mail: mensura@bhm.ba

Popunjen Obrazac za učlanjenje zajedno sa Rješenjem o registraciji treba poslati na adresu Asocijacija informatičara u BiH, Ferde Hauptmana 7, 71000 Sarajevo. Članice Asocijacije mogu poslati i fizička lica koja treba da pošalju samo Obrazac za učlanjenje

PRILOGOBRAZAC ZA UČLANJENJE U ASOCIJACIJU

bs_BABosnian